Dịch vụ

Dịch vụ bảo trì bảo hành miễn phí 5 năm

Khách hàng sử dụng sản phẩm hệ thống lọc nước tổng của Paloma sẽ được bảo hành bảo trì miễn phí trong 5 năm và được định kỳ từ 3 tháng/1 lần để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn.

Khách hàng sử dụng sản phẩm hệ thống lọc nước tổng của Paloma sẽ được bảo hành bảo trì miễn phí trong 5 năm và được định kỳ từ 3 tháng/1 lần để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn. Quá trình bảo dưỡng bao gồm:

- Kiểm tra lỗi hệ thống hệ thống lọc

- Lỗi phần mềm hệ thống lọc

- Lỗi hệ thống phần cứng không tác động của bên ngoài như chập điện...